Directie en Bouwbegeleiding

Heeft u wensen voor de bouw van een eigen woning? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij kunnen u ondersteunen in het gehele traject van aankoop tot en met oplevering. Door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen én bouwen van woningen kunnen wij u als geen ander 

 

Wat is opdrachtgeverschap?

Opdrachtgeverschap gaat uit van het principe dat u al aan het begin van het bouwproces instapt als opdrachtgever en mede bepaalt hoe uw woning en woonomgeving eruit ziet. Er zijn verschillende varianten:
• Mede Ontwikkelaarschap
• Particulier Opdrachtgeverschap
• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
• Cocreatie
De mate en het moment van invloed en inspraak zijn hierbij bepalend.

 

 

 

 

Mede Ontwikkelaarschap

Bij MO wordt u veelal wel betrokken bij de planvorming, maar krijgt u relatief weinig zeggenschap bij de uitwerking van de plannen. Grote bezwaren worden meestal wel verwerkt, maar het uitwerken van de plannen zelf blijft onzichtbaar. U weet niet tot in detail hoe men tot het eindresultaat is gekomen.

Particulier Opdrachtgeverschap 
PO lijkt u in eerste instantie heel veel vrijheid te bieden. Maar dit is slechts in beperkte mate juist. Uw invloed is namelijk beperkt tot de eigen kavel en binnen het vastgestelde beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan.

 

 

 

 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CPO biedt meer ruimte en vrijheid. Hier kunt u namelijk vanaf het prille begin vorm geven aan uw eigen wensen. Er is een zeer vroegtijdig moment van inspraak en veel zeggenschap. Veelal wordt samen met de opdrachtgevers het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan vormgegeven. Hierdoor heeft u niet alleen invloed op de woningindeling maar ook op de architectuur en woonomgeving.

 

 

 

 

Voordelen van CPO

Projecten op basis van CPO worden op basis van de kostprijs berekend. In de ’pure’ vorm van CPO komen mogelijke winsten ten goede aan de opdrachtgevers, maar ook eventuele overschrijdingen. Opdrachtgevers leveren een eigen financiële bijdrage: veelal het risico om te bekijken of het project haalbaar is. Het belangrijkste voordeel is de zeggenschap over de directe leefomgeving en het afstemmen van de architectuur op de omliggende woningen. Die invloed blijft niet beperkt tot de eigen kavel, maar omvat het totale project.

 

 

 

 

Nadelen van CPO

Bij CPO is een grote mate van eensgezindheid bij de opdrachtgevers noodzakelijk. Soms komen projecten niet van de grond of worden ze voortijdig beëindigd doordat opdrachtgevers niet op één lijn zitten of komen. Dat kan betekenen dat u de onderzoekskosten naar de haalbaarheid kwijt bent. Mogelijke nadelen van CPO zijn:

• problemen om tot een haalbaar (collectief) initiatief te komen
• financiering van de ontwikkelkosten
• financiering van het onverkocht vastgoed
• gebrek aan inzicht en de onduidelijkheid bij opdrachtgevers over het plan
Deze factoren zorgen ervoor dat veel CPO-achtige constructies onrealistisch zijn en niet van de grond komen.

 

 

 

 

Cocreatie

Cocreatie biedt wel de voordelen, maar niet de nadelen van CPO. Bij deze vorm van participatie krijgt het collectief van opdrachtgevers zoveel mogelijk inspraak, duidelijkheid en zekerheid. Maar wij initiëren, financieren, ontwikkelen en realiseren het project voor u. U krijgt dus maximale invloed en inspraak, zonder de financiële risico’s en mogelijke onenigheid.

 

 

 

 

Hoe werkt Cocreatie?

Cocreatie maakt het voor bewonersgroepen mogelijk een initiatief verder te ontwikkelen en te realiseren zoals zij dat voor ogen hebben. Wij hebben jarenlange kennis en ervaring in zowel projectontwikkeling als de bouw. Hierdoor zijn we in staat zeer economisch haalbare ontwerpen te ontwikkelen en samen met het collectief te realiseren. Omdat we zelf de kennis en ervaring hebben is gebruik van (dure) adviseurs tot het minimum beperkt.

 

 

 

 

Wanneer is Cocreatie interessant?

Cocreatie is bij uitstek geschikt voor bestaande appartementen en kleinschalige uitbreidingslocaties waar veel belangen op het spel staan. De samenwerking levert een hogere functionele- en belevingswaarde op voor de opdrachtgevers en alle omwonenden. Bovendien biedt het u de mogelijkheid een eigen woning en woonomgeving te ontwikkelen, zonder dat u hoge risico’s loopt. In tegenstelling tot andere projectontwikkelaars staan wij niet als adviseur aan de zijlijn, maar kunnen wij meedelen in de risico’s.

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over onze ontwikkelmethodiek van Cocreatie?

Neem dan telefonisch contact met ons op via 072-5115373 of mail ons.