Bufferwoningen Kwadijk stukje dichterbij

ingevoerd op 26-01-2017

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 27-01-2017

Bufferwoningen Kwadijk stukje dichterbij

26 januari 2017 | categorie: Zeevang | bron: Stadskrant

Een plan om 33 woningen te bouwen in Kwadijk is weer een kleine hobbel gepasseerd. Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan recent ingestemd met de Nota Resultaten Inspraak en wettelijk vooroverleg. De hieruit voortvloeiende aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan worden verwerkt en binnenkort vrijgegeven voor publicatie. De raad wordt binnenkort geïnformeerd. Ook wordt de exploitatieovereenkomst opnieuw ondertekend door betrokken partijen en is externe hulp ingeschakeld voor juridisch advies en ondersteuning van de verdere planprocedure.

Het plan bestaat er uit dat in het ‘dorp’ zeven rijwoningen komen, acht tweekappers, vier geschakelde woningen en tien vrijstaande huizen. Op het ‘Land van Kwadijk’, gelegen aan de zuidoostkant van het dorp, zouden nog eens vier kavels moeten worden ingevuld voor vrijstaande woningen.

Het plangebied waar woningbouw ontwikkeld wordt is circa twee hectare groot. Het gaat om één van de vier locaties die door de gemeente Zeevang bij de vaststelling van het Beeldkwaliteitplan Zeevang1 is gereserveerd voor de zogenoemde bufferwoningen. Van de 150 bufferwoningen heeft gemeente Zeevang 90 woningen opgenomen in vier locaties, de overige 60 bufferwoningen zullen worden meegenomen in de locatie Waterrijk in Oosthuizen.

De locatie ligt ingeklemd tussen het bebouwingslint van Kwadijk. ‘Het dorp’ krijgt vanaf de Kwadijk een verbrede toegang die langs de kerk en school uitmondt in een soort pleintje. In het zicht vanaf de dijk staat een voornaam pand, een moderne uitvoering van de oude allure van de bestaande gebouwen rondom de kerk. Het pleintje buigt af en vormt zich tot een verbreed dorps straatje met aan weerszijden gevarieerde huizen.

Aan het einde van het straatje bevindt zich een voetgangersontsluiting die noordwaarts terug voert naar de Kwadijk en zuidwaarts richting landschap gaat. Het straatje ligt in het verlengde van de Jan Dignumszstraat en verbindt het nieuwbouwwijkje met het dorpshart. De huizen zijn dorps, één tot anderhalve laag met kap, groot en klein, duur en goedkoop door elkaar. De tuinen krijgen hagen aan de zichtzijden en soms een klein voortuintje of stoepje, net als in de rest van het oude dorpsdeel.

Geparkeerd wordt er op eigen erf, achterop een omsloten hofje en incidenteel informeel op straat. Zuidelijk vormen een viertal landelijke woningen een erf als groene overgang naar het open landelijk gebied. Een bruggetje geeft toegang tot een natuurlijk ‘eiland’. Het smalle perceel ernaast wordt zo verkaveld dat de eerdere strenge rechtlijnigheid verdwijnt. Door een spel van kapvormen en oriëntatie ontstaat een boeren silhouet.

Op de bouwplannen is vorig jaar flink wat kritiek gekomen. Volgens de bezwaarmakers is er in het dorp behoefte aan enkele seniorenwoningen. De geplande woningen trekken in hun ogen vooral mensen ‘van buiten’. Ook bestaan er zorgen over extra verkeersdruk en aantasting van het landelijk gebied.

 

Bron: ErfGoed BV