Landschapsplan én Beeldkwaliteitsplan Knooperf de Veldboer opgesteld

ingevoerd op 26-01-2016

  • Knooperf Veldboer kavelkaart 1b 18dec2015
  • Pagina's van Landschapsplan Knooperf Langeveen 21 jan 2016
  • Pagina's van LS13052-pre-2016-01-25 BKP (high)

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 27-01-2016

Na een positief advies van het Q-team van de gemeente Tubbergen heeft ErfGoed het Beeldkwaliteitsplan en het Landschapsplan gereed gemaakt om als bijlage aan het bestemmingsplan toe te voegen. 

Het Beeldkwaliteitsplan omschrijft de mogelijkheden en met name de visie wat er op het Knooperf aan woningen gebouwd kan worden. Het geeft aan de hand van een gedetailleerde opgave inzicht in de toe te passen architectuur, materialisatie én vormen cq typologie. 

Klik hier om het Beeldkwaliteitsplan te bekijken.

Ook het Landschapsplan is afgerond. Het geeft inzicht in de toe te passen materialen op het erf, de begroeiing, beplanting en verhardingen. Ook wordt inzichtelijk welke onderdelen ErfGoed aanplant, zoals onder andere de hagen en bomen op de kavels en natuurlijk het gehele binnenerf (het openbaar gebied).

Klik hier om het Landschapsplan te bekijken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

  

 

Bron: ErfGoed BV