Projectnieuws

3 berichten gevonden

Bestemmingsplanprocedure Wink te Ansen opgestart

23-12-2013 In vervolging op het ingediende principeverzoek voor de ontwikkeling van 8 landelijke woningen op de locatie Wink (of Kameel) te Ansen, is de verkaveling aangepast waarna gemeente De Wolden besloten heeft de bestemmingsplanprocedure op te starten.

Locatie WInk, gelegen aan Om de Kamp 22 te…

Herstelbesluit bestemmingsplan ’Prinses op de Es’ genomen

16-07-2013 27 juni jl. heeft de gemeenteraad opnieuw het bestemmingsplan van de Prinses op de Es vastgesteld, inclusief een nieuwe motivatie omtrent de situering van het plan.

12 juni 2012 had de gemeenteraad eerder eenzelfde besluit genomen echter is er één beroep ingediend bij de Raad van State. De…

Uitspraak beroep Raad van State

02-05-2013 Woensdag 1 mei jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep wat is ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad waarin zij het bestemmingsplan ‘Om de Kamp’ te Ansen vaststellen.
Het beroep richt zich met name, naar mening van de indiener van het beroep, dat het plan te ver het…