Projectnieuws

6 berichten gevonden

Bouwrijp maken gestart

23-08-2013
De eerste fase van het bouwrijp maken van de Prinses is deze week gestart. Onder andere het riool, de hemelwaterafvoer en de nutsleidingen worden aangelegd waardoor woning De Kraal de nodige voorzieningen krijgt om er te kunnen wonen. De woning zal dan ook nadat alles is aangesloten worden…

Koenen Bouw krijgt opdracht

05-10-2012 Koenen Bouw uit Emmen heeft de aanbesteding gewonnen voor de bouw van woning ‘De Kraal’. De trotse eigenaren, de heer Arend Tissingh en mevrouw Niesje Dekker, zijn zeer verheugd dat Koenen Bouw met deze aanbieding binnen het beschikbare budget is gebleven.

Woning De Kraal is een moderne…

Vastgesteld bestemmingsplan

13-07-2012 Donderdag 12 juli jl. heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan van de Prinses vastgesteld. Het collegevoorstel is hiermee geheel overgenomen.

Door het volgen van een niet reguliere procedure is de verwachting dat de vergunningen juli dit jaar worden afgegeven. Dit is…

Reclamebord voor de Prinses

20-03-2012
Het is even stil geweest rondom de Prinses. Achter de schermen is echter hard gewerkt aan het bestemmingsplan, de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de te volgen procedures.

Deze week is het college van B en W van de gemeente De Wolden akkoord gegaan met de voorgestelde…

Voorontwerp bestemmingsplan

25-10-2011
12 oktober jl. is de ter inzage termijn gesloten van het voorontwerp-bestemmingsplan van het bouwplan ’prinses op de es’. Mede doordat de dorpsraad, omwonenden en inwoners van Ansen vooraf goed zijn geïnformeerd over deze plannen heeft dat geresulteerd in enkel positieve reacties. Er zijn dan…

bericht 1 t/m 5
vorige-1-2-volgende