Projectnieuws

11 berichten gevonden

Omgevingsvergunning woning De Weide afgegeven

29-08-2014 Op 14 juli jl. is de omgevingsvergunning afgegeven voor woning De Weide, deze is inmiddels onherroepelijk. Dit betekend dat de bouw in oktober 2014 zal aanvangen.

De bouw zal een klein jaar duren. Op het moment de woning wordt opgeleverd zorgt ErfGoed dat de rest van het plan woonrijp…

Bestemmingsplanprocedure Wink te Ansen opgestart

23-12-2013 In vervolging op het ingediende principeverzoek voor de ontwikkeling van 8 landelijke woningen op de locatie Wink (of Kameel) te Ansen, is de verkaveling aangepast waarna gemeente De Wolden besloten heeft de bestemmingsplanprocedure op te starten.

Locatie WInk, gelegen aan Om de Kamp 22 te…

Bouwrijp maken gestart

23-08-2013
De eerste fase van het bouwrijp maken van de Prinses is deze week gestart. Onder andere het riool, de hemelwaterafvoer en de nutsleidingen worden aangelegd waardoor woning De Kraal de nodige voorzieningen krijgt om er te kunnen wonen. De woning zal dan ook nadat alles is aangesloten worden…

Herstelbesluit bestemmingsplan ’Prinses op de Es’ genomen

16-07-2013 27 juni jl. heeft de gemeenteraad opnieuw het bestemmingsplan van de Prinses op de Es vastgesteld, inclusief een nieuwe motivatie omtrent de situering van het plan.

12 juni 2012 had de gemeenteraad eerder eenzelfde besluit genomen echter is er één beroep ingediend bij de Raad van State. De…

Uitspraak beroep Raad van State

02-05-2013 Woensdag 1 mei jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep wat is ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad waarin zij het bestemmingsplan ‘Om de Kamp’ te Ansen vaststellen.
Het beroep richt zich met name, naar mening van de indiener van het beroep, dat het plan te ver het…

bericht 1 t/m 5
vorige-1-2-3-volgende