Projectnieuws

3 berichten gevonden

Bestemmingsplan Knooperf ter inzage

01-03-2016 Van 2 maart tot en met 12 april ligt het bestemmingsplan van het Knooperf De Veldboer ter inzage.  Op de website van ruimtelijke plannen kunt u het bestemmingsplan, de uitgevoerde onderzoeken, het Beeldkwaliteitsplan en het Landschapsplan inzien.
Nadat het bestemmingsplan ter…

Herstelbesluit bestemmingsplan ’Prinses op de Es’ genomen

16-07-2013 27 juni jl. heeft de gemeenteraad opnieuw het bestemmingsplan van de Prinses op de Es vastgesteld, inclusief een nieuwe motivatie omtrent de situering van het plan.

12 juni 2012 had de gemeenteraad eerder eenzelfde besluit genomen echter is er één beroep ingediend bij de Raad van State. De…

Vastgesteld bestemmingsplan

13-07-2012 Donderdag 12 juli jl. heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan van de Prinses vastgesteld. Het collegevoorstel is hiermee geheel overgenomen.

Door het volgen van een niet reguliere procedure is de verwachting dat de vergunningen juli dit jaar worden afgegeven. Dit is…